Fiber till byn

På landsbygden har Forshaga kommun haft ansvaret för fiberutbyggnaden genom projektet ”Fiber till Byn”. Från 1 september 2016 övertog Forshaga Fibernät AB ansvaret för utbyggnaden av fiber även på landsbygden. I uppdraget ligger både byggnation av stamfiber och områdesnät. Det är väldigt kostsamt att gräva och bygga ut fiberanslutning till kunder på landsbygden, därför finns det vissa bidrag och stöd som FFAB tillsammans med kommunen kan ansöka om för att kunna bygga ut dessa sträckor.
Fiber_till_byn_Anslutamotorn3
DELVIS UTBYGGDA OMRÅDEN PÅ LANDSBYGD
- Rud
- Hällekil
- Edeby Nyckelby
- Butorp
- Mölnbacka
- Östra Deje
- Lyckan
- Lillmyrsvägen
- Bergviksvägen
RV_silver-black
BREDBANDSSAMORDNING VÄRMLAND
Bredbandsutbyggnad Värmlands län är ett samlingsnamn för flera bredbandsprojekt som ägs och koordineras av Region Värmland. Tillsammans bygger länets kommuner fiber för 200 miljoner kronor åren 2015-2020. Kommunerna tar fram underlag till projektansökning och ansvarar för utbyggnaden. Region Värmland koordinerar ansökningarna. Stödet medger medel för stamledning till platser där det finns företag men inte för anslutning av fastigheter. Läs mer hos Region Värmland.
europeiskaregionalautvecklingsfonden200
EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGS FONDEN - ERUF
Europeiska Regionala Utvecklings Fonden via Tillväxtverket finansierar byggnation av ett antal områdesnät på landsbygd inom vår kommun, vi kallar dem ERUF-sträckor. FFAB har i uppgift att bygga de stamfibersträckor som berörs. Syftet är att ERUF ska minska den regionala obalansen inom EU och finansierar bland annat insatser inom infrastruktur såsom fiberutbyggnad. ERUF-sträckor är endast stamfiber vilket möjliggör att vi senare kan bygga ut nätet utifrån det och direktansluta villor.
ERUF-STRÄCKOR INOM FORSHAGA KOMMUN
Bredbandsutbyggnad, del 1 i Värmland (avslutad och klar)
Från ort till ort:
Edeby - Mölnbacka
Deje - Hagen
Skived - Östra Deje
Bredbandsutbyggnad, del 2 i Värmland (pågår under 2018)
Från ort till ort:
Råtorp - Bergsby, Förby
Butorp - Hällekilssätern
Risberg - Vinterängen
Bredbandsutbyggnad, del 3 i Värmland
Från ort till ort:
Hagberget - Ävja
EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfarg
LANDSBYGDSPROGRAMMET
I november 2017 fick vi reda på att vår ansökan om stöd hos Länsstyrelsen gick igenom. Vi kommer tilldelas 3,7 miljoner kronor i stöd av Länsstyrelsen Värmland för att bygga ut fiber till landsbygdsadresser som inte bedömts ha förutsättning för kommersiell utbyggnad inom en treårsperiod.
Det här projektet är nu avslutat och fiber är utbyggt till de adresser som valde att tacka ja vid utskick. Läs mer direkt på området.
ADSL släcks ner
Om du har fått besked av Skanova och Telia att din ADSL-uppkoppling kommer att stängas av kan du läsa mer om dina rättigheter hos Post- och telestyrelsen.