Forshaga huvudbild
Landsbygdsprogrammet 2021
Projekt byggs med stöd från Länsstyrelsen och Jordbruksverket

Vi har ansökt och fått beviljat mer stöd från Länsstyrelsen och Jordbruksverket och kommer att starta upp ett nytt projekt under 2020 med att ansluta ett antal adresser på landsbygden som det inte är kommersiellt gångbart att bygga till. Slutdatum för projektet är 2022-06-30. Under menyfliken "dokument" kan du ladda ner en karta där man kan se områden och berörda adresser.
Intresse Intresse 39 st 38%
Beställning Beställning 6 st 6%
Möjliga anslutningar: 103 st
Utskick med intresseanmälan

Vi ser över möjligheten att ansluta dessa fastigheter som du kan se på kartan ovan genom att ansöka om stöd hos Jordbruksverket och Länsstyrelsen Värmland, då vi i dagsläget inte själva har råd att genomföra den här utbyggnaden. Vi har skickat ut intresseanmälan till berörda fastigheter under december för att kunna lämna underlag för beslut om vi får stöd eller ej. Om vi får tilldelat stöd planeras den här utbyggnaden att ske under 2021.

Informationsbrev via e-post

Vi börjar fr.o.m december 2018 med att skicka ut informationsbrev via e-post. Vill du få uppdateringar via e-post om viktig information som rör vårt nät och din anslutning, till exempel större planerade driftstörningar. Anmäl dig här.

På grund av GDPR får vi inte längre visa status

På grund av GDPR har vi blivit rekommenderade att ta bort status på våra områden och kartor. Från och med 2018-11-08 har vi därför valt att dölja status på våra kartor på respektive område så nu kommer man inte längre att kunna se vilka som är anslutna, intresserade och beställande kunder. Vi tycker fortfarande att det är viktigt att ha kvar kartorna för att visa vilket område respektive fastighet tillhör.
Legend
Ingetno status
Intresseinterest
Beställningorder
 • Teknik
 • Vad är fibernät?
 • Vad är en CPE?
 • Hur är det med säkerheten?
 • Mer om säkerhet
 • Vad är bredband?
 • Hur säkert är nätet?
 • TV
 • Vad är det för skillnad på bredbands-tv och öppen tv?
 • Vad är det för skillnad på kabel-tv och bredbands-tv?
 • Hur fungerar tv via fibernätet?
 • Internet
 • Hur fungerar det med Internet?
 • Varför står det 10/10 Mbit/s?
 • Hur byter man från ADSL till Forshaga Fibernät?
 • Tjänster i nätet
 • Felanmälan och support
 • Anslutning
 • Vad kostar det?
 • Hur blir man ansluten till det öppna fibernätet?
 • Hur ansluter man en fastighet?
 • Vad är och hur bygger man ett fastighetsnät?
 • Om det öppna nätet
 • Vad innebär ett öppet nät?
 • Vad är det för skillnad mellan Forshaga Fibernät och andra bredbandsnät?
 • Är nätet framtidssäkert?