Driftstatus
 • DRIFTSTOPP BUTORP
  Startade 2020-07-17 09:00
  Förväntad sluttid 2020-07-17 15:00
  DRIFTSTOPP BUTORP
  På fredag den 17 juli ska ...
 • DRIFTSTOPP BUTORP
  Startade 2020-07-14 16:47
  Förväntad sluttid 2020-07-15 16:00
  DRIFTSTOPP BUTORP
  Driftstopp: På grund av en avgrävd fi...
 • DRIFTSTÖRNING PGA STRÖMAVBROTT 13/4
  Startade 2020-04-13 19:21
  Förväntad sluttid 2020-04-13 23:00
  DRIFTSTÖRNING PGA STRÖMAVBROTT 13/4
  En del områden (Olsäter, ...
 • VIKTIG INFORMATION INFÖR KOMMANDE DRIFTARBETEN
  Startade 2020-03-20 08:05
  VIKTIG INFORMATION INFÖR KOMMANDE DRIFTARBETEN
  Under hösten uppgraderade vi mjukvaran som styr fibernätet, nu har det blivit dags att uppgradera hårdvaran i nätet. Vi ser hur en fungerande anslutning blir allt viktigare i allas vår vardag, inte minst under rådande läge med Coronaviruset covid-19, vilket gör det väldigt viktigt att vi fortsätter att hålla stadsnätet kraftfullt och pålitligt.

  VAD ÄR DET FÖR UPPGRADERING?
  Eftersom stadsnätet växer och trycket ökar behöver vi uppgradera vår utrustning. Främst är det nätets mest centrala delar som byts ut mot ny och mer kraftfull utrustning. Det är i grund och botten en uppgradering av vår hårdvara, det vill säga vår fysiska utrustning, och inte mjukvaran (stödsystem och program) som vi fokuserade på i höstas.

  SÅ BERÖRS DU SOM KUND
  För att få så lite kundpåverkan som möjligt delas arbetet upp på flera tillfällen, samtliga nattetid. Vi vill ta små steg i taget för att ha full kontroll genom hela kedjan och för att säkerställa att inga tjänster går ner utanför våra planerade driftfönster. Det första arbetet, som var ett test, är redan avklarat.

  Kommande datum är hittills inplanerade:
  • Natt till tisdag 24 mars kl. 00:00-06:00
  • Natt till tisdag 31 mars kl. 00:00-06:00
  • Natt till tisdag 7 april kl. 00:00-06:00

  Fler tillfällen kan komma att planeras in.
  Både längre och kortare störningar kommer att uppstå under de planerade driftfönstren. Inga störningar kommer dock att ske före eller efter arbetena, utan enbart inom de tidsintervallen vi angett ovan. Med andra ord blir det enbart störningar under natten för att så få som möjligt ska märka av uppgraderingsarbetet.

  VARFÖR GÖRS ETT SÅDANT HÄR ARBETE I RÅDANDE CORONATIDER?
  Vår ambition är att hålla vår verksamhet igång som vanligt så länge och i så stor utsträckning som möjligt eftersom vi ansvarar för en vital samhällsviktig infrastruktur. I det arbetet ingår det att hålla vårt fibernät i bästa möjliga skick, där det nu är dags att uppgradera vår hårdvara. Vi ser hur vikten av en fungerande anslutning – inte minst nu när fler och fler tvingas studera eller arbete hemifrån – blir allt tydligare. Att då pausa vår verksamhet anser inte vi vara särskilt lämpligt. Med det sagt vill vi dock vara tydliga med att vi ser allvarligt på rådande läge, därför genomför vi arbetet med försiktighet:
  • Vi delar upp arbetet på flera tillfällen för att kunna ta små steg i taget. Skulle situationen förvärras så att vi tvingas pausa arbetet är det mycket enklare att göra tack vare detta.
  • Vår personal har goda möjligheter att sköta delar av uppgraderingsarbetet på distans.
  • Skulle vi tvingas pausa arbetet helt kan vi göra det. Inget av servicefönstren är beroende av att nästkommande insats görs inom en viss framtid. Varje steg vi tar för nätet framåt och vi kan när som helst avbryta för att ta upp bollen senare. Därför tar vi ett steg i taget, utvärderar efter varje, samt gör nya riskbedömningar kontinuerligt.

  Det här uppgraderingsarbetet utförs inte i Forshaga hos oss på Forshaga Fibernät utan i den centrala utrustningen i Karlstad. Har du frågor får du gärna kontakta oss på .

  Ta hand om dig!

  Vänliga hälsningar,
  Forshaga Fibernät
 • ANVÄNDER DU EN ASUS-ROUTER? SE HIT!
  Startade 2019-11-22 14:10
  ANVÄNDER DU EN ASUS-ROUTER? SE HIT!
  Bahnhof går ut med informa...

Driftsmeddelande

Här kan du läsa om driftstörningar och andra driftsmeddelande. Klicka på meddelandet för att fälla ut hela texten. Meddelanden med grön ikon är avklarade ärenden.