Landsbygdsprogrammet 2019
Information gällande Landsbygdsprogrammet

Forshaga Fibernät och Forshaga kommun har tilldelats stöd (som täcker en del av kostnaden) för att ha möjlighet att bygga ut till landsbygdsadresser som inte tillhör någon av de större landsbygdsorterna och som inte bedömts ha förutsättning för kommersiell utbyggnad inom en treårsperiod. Det här projektet samordnas av [http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/samhallsplanering-och-...
Ansluten Ansluten
Möjliga anslutningar: 39 st
2019-08-09 Uppdaterad preliminär tidsplan

Utbyggnaden av Landsbygdsprogrammet är i full gång. På vissa ställen går grävningen riktigt bra och flyter på som den ska och på andra ställen tar det längre tid då man möter på sten och berg med mera. Här nedan kan ni se en ny uppdaterad tidsplan för när kundinstallationerna förhoppningsvis kan göras för respektive område. I och med att det är svårt att uppskatta exakt hu...

2019-02-22 Preliminär tidsplan

- Projektering/projektledning januari-april 2019
- Schakt/kanalisation maj-oktober 2019
- Fibertekniskt arbete juni-november 2019

Prioriteringen för respektive område är inte satt än. Just nu håller Eltel tillsammans med oss att rita upp och planera nätet och det kommer sökas tillstånd och markavtal av markägare. Tidsplanerna för respektive område är väldigt beroende av när vi får in tillstånden. Vi kommer inte att gräva någonstans utan att ha godkända tillstånd och markavtal med markägare.

Informationsbrev via e-post

Vi börjar fr.o.m december 2018 med att skicka ut informationsbrev via e-post. Vill du få uppdateringar via e-post om viktig information som rör vårt nät och din anslutning, till exempel större planerade driftstörningar. Anmäl dig här.

2018-11-29 Upphandlad entreprenör: Eltel Networks

Eltel Networks vann upphandlingen för totalentreprenad av Landsbygdsprogrammet så idag har vi skrivit avtal. Landsbygdsprogrammet är ett stort projekt på landsbygd där vi får stöd från bl.a. Länsstyrelsen Värmland. Om din adress ingår i projektet kommer du snart få avtal och mer information i din brevlåda för nu sätter vi äntligen igång.

På grund av GDPR får vi inte längre visa status

På grund av GDPR har vi blivit rekommenderade att ta bort status på våra områden och kartor. Från och med 2018-11-08 har vi därför valt att dölja status på våra kartor på respektive område så nu kommer man inte längre att kunna se vilka som är anslutna, intresserade och beställande kunder. Vi tycker fortfarande att det är viktigt att ha kvar kartorna för att visa vilket område respektive fastighet tillhör.

2018-09-11 Sista dag för anbud

Måndag den 17 september är sista dagen vi accepterar anbud på entreprenad för Landsbygdsprogrammet. När vi accepterat ett av anbuden och skrivit avtal med vald entreprenör kommer vi att skicka ut avtal och information till alla berörda kunder.

2018-04-17 Arbete pågår med upphandlingar

Vi kommer snart att gå ut med anbudsannons för de ERUF-sträckor som ska byggas i år och som är nödvändiga för att bygga ut Landsbygdsprogrammet.

2017-12-18 Mer info och avtal kommer att skickas ut

Utskick med mer information och avtal för fiberanslutning kommer att skickas ut till alla berörda kunder under 2018 när vi har gjort klart med entreprenör för utbyggnaden.

2017-11-22 Forshaga Fibernät tilldelas stöd

Forshaga Fibernät har tilldelats 3,7 miljoner kronor i stöd för att kunna bygga ut till fastighetsägare i Landsbygdsprogrammet. Utbyggnaden förväntas vara klara någon gång under hösten 2020.

2017-11-07 Information på kommunfullmäktige

Vår driftchef Johan Modin informerar om landsbygdsprogrammet och det stöd vi sökt på Kommunfullmäktige i Forshaga kommun den 7 november.

2017-06-16 Utskick

Vi har skickat ut information och intresseanmälan om landsbygdsprogrammet till alla berörda fastighetsägare.
Kontaktpersoner för Landsbygdsprogrammet 2019
 • Teknik
 • Vad är fibernät?
 • Vad är en DRG eller CPE?
 • TV
 • Vad är det för skillnad på bredbands-tv och öppen tv?
 • Vad är det för skillnad på kabel-tv och bredbands-tv?
 • Internet
 • Varför står det 10/10 Mbit/s?
 • Tjänster i nätet
 • Felanmälan och support
 • Internet
 • Hur byter man från ADSL till Forshaga Fibernät?
 • TV
 • Hur fungerar tv via fibernätet?
 • Teknik
 • Hur säkert är nätet?
 • Mer om säkerhet
 • Anslutning
 • Vad kostar det?
 • Hur blir man ansluten till det öppna fibernätet?
 • Hur ansluter man en fastighet?
 • Vad är och hur bygger man ett fastighetsnät?
 • Om det öppna nätet
 • Vad innebär ett öppet nät?
 • Vad är det för skillnad mellan Forshaga Fibernät och andra bredbandsnät?
 • Är nätet framtidssäkert?
 • Teknik
 • Hur är det med säkerheten?
 • Vad är bredband?
 • Internet
 • Hur fungerar det med Internet?